CountryUnitUS Dollar EquivalentPHIL. PESO
Source : Bangko Sentral ng Pilipinas